مرکز تماس

تماس سرد چیست

تماس سرد چیست: تعریف، معنا، نکات

تماس سرد به عنوان تماس هایی که در آن کارشناسان اقدام به برقراری تماس ناخواسته با مشتری می کنند، تعریف می شود. از آنجایی که از قبل هیچ ارتباطی با مشتری احتمالی برقرار نشده است، مشتری منتظر تماس نیست. ... ادامه مطلب
برونسپاری-خدمات-پس از فروش به مرکز تماس

برون‌سپاری خدمات پس از فروش به مرکز تماس

برونسپاری خدمات پس از فروش به مرکز تماس به هیچ وجه نشان دهنده از دست دادن کنترل ارتباط شما با مشتری نیست. سرپرستان مرکز تماس، کارشناسان پاسخگویی به تماس های ورودی را بر اساس دستورالعمل های شرکت شما و تصویر برند شما هدایت می کنند. ... ادامه مطلب
مرکز تماس در رستوران

کاربرد مرکز تماس در رستوران

مرکز تماس ها کارایی زیادی برای رستوران ها ایجاد می کنند. همانطور که قابل تصور است رستوران ها در ساعت های خاصی از روز که زمان اوج کاری است تعداد تماس زیادی دریافت می کنند. ... ادامه مطلب

    به کمک نیاز دارید؟