مرکز تماس

اصول پیگیری فروش

اصول پیگیری فروش در بازاریابی و فروش تلفنی

واقع چالش اصلی مرکز تماس ها نحوه پیگیری تماس ها برای تبدیل کردن سرنخ ها به فروش است. از زمانی که تماس ها برای پیگیری فروش برقرار می شوند و کارشناس فروش تلفنی با گروهی از مشتریان ارتباط می گیرد چرخه فروش تشکیل می شود. ... ادامه مطلب
سفر مشتری چیست

سفر مشتری (Customer Journey) چیست؟ سفر مشتری در مرکز تماس

سفر مشتری مرکز تماس از زمانی که فردی یاد می گیرد که چگونه با شرکت شما تماس بگیرد شروع می شود و زمانی که به هدف خود می رسد به پایان می رسد. هر مرحله از این ارتباط که شامل تحقیق و جستجو، برقراری تماس و تعامل با یک کارشناس، آنها را به سمت دستیابی به هدف سوق می دهد. ... ادامه مطلب
بازخورد مشتری در مرکز تماس

بازخورد مشتری در مرکز تماس

تیم خدمات مشتری شما هر روز به تماس‌ها پاسخ می‌دهد و به هر مشتری به بهترین نحوی که می‌تواند کمک می‌کند. اما آیا استراتژی های خدمات مشتری شما کارساز بوده است؟ یکی از راه های کلیدی برای فهمیدن این موضوع، گوش دادن به بازخورد مشتریان است. ... ادامه مطلب
نحوه مدیریت تماس های بهمنی

نحوه مدیریت تماس های بهمنی در مرکز تماس

هر مرکز تماس ممکن است در زمان های خاصی از سال و یا ساعات خاصی از روز با حجم زیادی از تماس ها روبرو شود که به این تماس ها تماس بهمنی می گویند. این وضعیت می تواند بر اثر پیش بینی اشتباه، اجرای برنامه بازاریابی اعلام نشده ، زمان های تعطیلات و بروز مشکلات فنی به وجود بیاید. مدیریت تماس های بهمنی که یکی از اصلی ترین چالش های مرکز تماس است . ... ادامه مطلب

    به کمک نیاز دارید؟