مرکز تماس

هزینه های راه اندازی مرکز تماس

هزینه راه اندازی مرکز تماس مشتریان

در این نوشتار به بررسی هزینه هایی که برای راه اندازی یک مرکز تماس که با چهار اپراتور ارتباط با مشتری فعالیت می کند می پردازیم. این هزینه ها متناسب با ابعاد گفته شده و برای سال 1400 گردآوری شده است. ... ادامه مطلب
استخدام کارشناس مرکز تماس-

استخدام کارشناس مرکز تماس – چگونه بهترین کارشناسان مرکز تماس را استخدام کنیم

در فرآیند استخدام کارشناسان مرکز تماس و ارزیابی صلاحیت های آنها، باید مطمئن شوید افرادی که استخدام می کنید برای نقش کارشناس فروش یا کارشناس خدمات و پشتیبانی مشتری مناسب هستند. ... ادامه مطلب

    به کمک نیاز دارید؟