مرکز تماس

11 شاخص کلیدی عملکرد مرکز تماس

11 شاخص کلیدی عملکرد مرکز تماس (KPI)

همان کال سنتر ها برای این که بدانند در مسیر درستی حرکت می کنند و عملکرد درستی دارند باید از شاخص هایی استفاده کنند که نتایج قابل استفاده به آن ها ارائه کند .ارزیابی شاخص های کلیدی عملکرد بر اساس داده های موجود میتواند منجر به افزایش کارآیی، افزایش رضایت مشتری، افزایش درآمد و کاهش هزینه ها می شود. ... ادامه مطلب
بهترین نوع چیدمان میزها در مرکز تماس

بهترین چیدمان میزها در مرکز تماس یا همان کال سنتر ها

نحوه چیدمان دفتر کسب و کارتان می تواند کارایی کارمندان شما را تحت تاثیر قرار دهد .در ادامه با معرفی انواع چیدمان مرکز تماس و بیان معایب و مزایایی ان ها به شما در انتخاب چیدمان ایده آل تان کمک میکنیم. ... ادامه مطلب

    به کمک نیاز دارید؟