ADSL از ابتدا تا انتها


در این مقاله قصد داریم انواع وضعیت‌های مشترکین ADSL را بررسی کنیم.

در حال فعالسازی

هنگامی که متقاضی نسبت به خرید سرویس اقدام می‌نماید 1 تا 3 روز فعالسازی امکان دریافت ADSL بر روی خط تلفن او زمانبر می‌باشد که وضعیت کاربر در این چند روز در سیستم در حال فعالسازی (جدید – مسدود) می‌باشد.

فعال

مشترکینی که مدت زمان سرویس آنها به اتمام نرسیده، سرویس آنها داری حجم می‌باشد و در حال استفاده از اینترنت هستند.

اتمام حجم (معلق حجمی)

بسیاری از مشترکین پیش از اتمام مدت سرویس خود حجم سرویس را مصرف نموده و حجم سرویس آنها تمام می‌شود لذا اینترنت آنها قطع شده و هنگام استفاده از اینترنت صفحه شارژ آسیاتک را مشاهده می‌نمایند.

معلق

پس از اتمام دوره یا مدت سرویس مشترک، اینترنت قطع می‌شود و کاربر در هنگام استفاده صفحه شارژ آسیاتک را مشاهده می‌کند.

منقضی

به کاربرانی که بیش از 30 روز از اتمام سرویس آنها می‌گذرد منقضی اطلاق می‌شود.

جمع آوری

به کاربرانی که درخواست حذف امکان ADSL آسیاتک را ثبت نموده و یا به علت گذشت 60 روز از زمان سرویس آنها توسط شرکت به صورت اتوماتیک ثبت درخواست حذف امکان ADSL شده‌اند ولی هنوز سرویس ADSL حذف نشده و امکان خرید مجدد وجود دارد.

جمع آوری شده

به کاربران یا خطوطی که امکان ADSL آسیاتک از روی آنها حذف شده و فعالسازی مجدد مستلزم پرداخت هزینه می‌باشد جمع آوری شده اطلاق می‌شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

    به کمک نیاز دارید؟