دستورالعمل بازاریابی تلفنی

دستورالعمل بازاریابی تلفنی

برای رسیدن به نتیجه ی دلخواه باید دستورالعمل از پیش تعیین شده ای را دنبال کرد. هر تماس، از زمان پیش از برقراری ارتباط تا پایان ارتباط به شش بخش قابل تقسیم است که در هر مرحله پیروی از دستورالعمل ها ما را به سمت هدفی که داریم سوق می دهد. ... ادامه مطلب
باید¬ها و نباید¬های بازاریابی تلفنی

باید ها و نباید های بازاریابی تلفنی

اگر در شرکت خود از بازاریابی تلفنی استفاده می کنید باید توجه کنید این روش نیز همانند دیگر روش¬های بازاریابی نیازمند رعایت نکاتی است که عمل به آن ها می تواند تضمین موفقیت شما باشد و عدم پیروی از این نکات سبب عدم موفقت تان شود ... ادامه مطلب

    به کمک نیاز دارید؟