مدیریت مرکز تماس

نحوه مدیریت تماس های بهمنی

نحوه مدیریت تماس های بهمنی در مرکز تماس

هر مرکز تماس ممکن است در زمان های خاصی از سال و یا ساعات خاصی از روز با حجم زیادی از تماس ها روبرو شود که به این تماس ها تماس بهمنی می گویند. این وضعیت می تواند بر اثر پیش بینی اشتباه، اجرای برنامه بازاریابی اعلام نشده ، زمان های تعطیلات و بروز مشکلات فنی به وجود بیاید. مدیریت تماس های بهمنی که یکی از اصلی ترین چالش های مرکز تماس است . ... ادامه مطلب

    به کمک نیاز دارید؟