سفر مشتری

سفر مشتری چیست

سفر مشتری (Customer Journey) چیست؟ سفر مشتری در مرکز تماس

سفر مشتری مرکز تماس از زمانی که فردی یاد می گیرد که چگونه با شرکت شما تماس بگیرد شروع می شود و زمانی که به هدف خود می رسد به پایان می رسد. هر مرحله از این ارتباط که شامل تحقیق و جستجو، برقراری تماس و تعامل با یک کارشناس، آنها را به سمت دستیابی به هدف سوق می دهد. ... ادامه مطلب

    به کمک نیاز دارید؟