تصویربرداری سه بعدی

هولوگرام چیست

هولوگرام چیست ؟

هولوگرام ها تصاویر سه بعدی هستند که توسط پرتوهای تداخلی نور که اجسام واقعی و فیزیکی را منعکس می کنند، تولید می شوند. بر خلاف پیش بینی های سه بعدی معمولی، هولوگرام ها را می توان با چشم غیر مسلح دید. ... ادامه مطلب

    به کمک نیاز دارید؟