کنترل کیفیت مرکز تماس

کنترل کیفیت مرکز تماس

کنترل کیفیت مرکز تماس و راه های بهبود آن – QA مرکز تماس

کیفیت تماس، کارایی و اثربخشی مکالمات انجام شده بین کارشناسان مرکز تماس و مشتریان را اندازه گیری می کند. تماس‌هایی باکیفیت هستند که مودبانه، حرفه‌ای و قابل فهم باشند و مشکل موجود را حل می‌کنند ... ادامه مطلب

    به کمک نیاز دارید؟