هزینه راه اندازی مرکز تماس

هزینه های راه اندازی مرکز تماس

هزینه راه اندازی مرکز تماس مشتریان

در این نوشتار به بررسی هزینه هایی که برای راه اندازی یک مرکز تماس که با چهار اپراتور ارتباط با مشتری فعالیت می کند می پردازیم. این هزینه ها متناسب با ابعاد گفته شده و برای سال 1400 گردآوری شده است. ... ادامه مطلب

    به کمک نیاز دارید؟