کارشناس نصب

کارشناسان نصب دوربین و ADSL با شرکت تیام‌نت به صورت پیمانکاری همکاری نموده و دست مزد آنها به صورت حجمی و باتوجه به عملکرد آنها محاسبه می‌شود. روزانه درخواست نصب‌های ADSL سرویس‌های اینترنت بی‌سیم و دوربین به کارشناس واگذار می‌شود کارشناس هماهنگی و نصب را انجام داده پس از تحویل کامل گزارش ارائه نموده سپس شرکت میزان دستمزد را بر اساس جدول محاسبه و نسبت به آن پرداخت اقدام می‌شود. پس از طول دوره آزمایشی بیمه تامین اجتماعی و بیمه مسئولیت برای کارشناس در نظر گرفته می‌شود.

چه کسی نصاب خوبی می‌شود؟
 • کسی که به یادگیری جدید و ماجراجویی علاقه‌مند باشد.
 • کسی که به کار فنی و آچار به دست بودن علاقه‌مند باشد.
 • کسی که از ورود به محل و خانه افراد جهت امور فنی فراری نباشد.
چه چیزهایی کارشناس نصب برای شروع بداند، کافی است؟
 • بداند Nat چیست.
 • تفاوت آچار شبکه و انبردستی را بداند.
 • تفاوت دوربین IP را از دوربین AHD را بداند.
چه اندازه‌ای کارشناس نصب برای شروع بتواند، کافی است؟
 • باید بتواند ویندوز نصب کند.
 • سوکت شبکه یا کانکتور BNC بزند.
 • باید بتواند بر روی یک کامپیوتر ایپی ست کند.
چگونه کارشناس نصب در تیام‌نت موفق می‌شود؟
 • خلاقیت داشته باشد.
 • با دقت و باهوش باشد.
 • مسئولیت پذیر و مطمئن باشد.

   به کمک نیاز دارید؟