کارشناسان تماس ورودی در تیام‌نت

کارشناسان پاسخگویی به تماس‌های ورودی از سرمایه‌های انسانی آموزش دیده تیام‌نت در پروژه‌های پاسخگویی می‌باشند

کارشناسان پاسخگویی تلفنی در تیام نت در بدو شروع همکاری دوره‌های آموزشی گوناگونی را به جهت آشنایی با روال پاسخگویی و سوالات متداول در تماس‌های ورودی پشت سر گذاشته و پس از آن توانایی پاسخگویی به تماس‌های ورودی متفاوتی که روزانه به آنها متصل می‌شوند را پیدا میرکنند.
حقوق و دستمزد کارشناسان پاسخگویی تماس‌های ورودی در تیام‌نت به صورت ساعتی و ثابت می‌باشد و با توجه به عملکرد کیفی مازاد برحقوق ساعتی پاداش دریافت می‌کنند .بیمه تامین اجتماعی برای کارشناسان پاسخگویی تماس‌های ورودی در تیام‌نت فراهم می‌باشد و پس از طول دوره آزمایشی کارشناسان پاسخگویی تماس‌های ورودی بیمه می‌شود.
ساعت کاری کارشناسان پاسخگویی تلفنی در شیفت‌های کاری مشخص می باشد و این شغل برای افرادی که امکان فعالیت به صورت یک شیفت کامل را دارند پیشنهاد می‌شود، مرخصی‌های ساعتی، کوتاه مدت و بلند مدت در این بخش با معرفی جایگزین در بین همکاران و با تایید سرپرست ممکن می‌باشد.
اگر تمایل دارید که با ما در بخش پاسخگویی به تماس‌های ورودی در کنار بیش از 100 نفر از علاقه‌مندان به پاسخگویی حرفه‌ای همکار شوید می‌توانید با ما تماس بگیرید یا از طریق فرم پایین صفحه درخواست همکاری ابراز تمایل نمایید ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.

چه کسی کارشناس پاسخگویی خوبی می‌شود؟
 • کسی که به راهنمایی و حل مشکل دیگران علاقه‌مند باشد.
 • کسی که علاقه‌مند به پیشرفت و فراری از روزمرگی باشد.
 • کسی که از ارتباط با افراد گوناگون و تنوع ارتباط، لذت ببرد.
چه چیزهایی کارشناس پاسخگویی برای شروع بداند، کافی است؟
 • کامپیوتر چگونه روشن و خاموش می‌شود.
 • یک نرم افزار معمولی را چطوری نصب کنیم
 • در اینترنت چگونه سرچ کنیم و مطلب خود را مطالعه کنیم
چه اندازه‌ای کارشناس پاسخگویی برای شروع بتواند، کافی است؟
 • بدون لهجه صحبت کند
 • یک مکالمه تلفنی را شروع و به پایان برساند
 • با شخص جدید ارتباط برقرار کند و با او سر صحبت را باز کند
چگونه کارشناس پاسخگویی در تیام‌نت موفق می‌شود؟
 • صبر
 • آموزش پذیری
 • مشتری مداری

   به کمک نیاز دارید؟