مصاحبه

استخدام کارشناس مرکز تماس-

استخدام کارشناس مرکز تماس – چگونه بهترین کارشناسان مرکز تماس را استخدام کنیم

در فرآیند استخدام کارشناسان مرکز تماس و ارزیابی صلاحیت های آنها، باید مطمئن شوید افرادی که استخدام می کنید برای نقش کارشناس فروش یا کارشناس خدمات و پشتیبانی مشتری مناسب هستند. ... ادامه مطلب
ویژگی برتر یک کارمند مرکز تماس

ویژگی های کارشناس مرکز تماس

استخدام یک کارشناس فوق العاده مرکز تماس ،به هیچ وجه کار آسانی نیست .در طی فرایند استخدام ، داوطلبان بر اساس شرایط متفاوتی مانند کاراکتر شخصیتی ، مهارت کاری ، سازگاری با محیط و انگیزه کاری ،باید بررسی شوند. ... ادامه مطلب

    به کمک نیاز دارید؟