اینترنت ثابت TD-LTE

22,000,000
ریال
 • 12 ماه
 • 480 گیگ
 • سرعت 1 تا 40 مگ

به همراه مودم (Outdoor)TD-LTE ZW۱۰۱ و سیم‌کارت

اینترنت ثابت TD-LTE

25,000,000
ریال
 • 12 ماه
 • 480 گیگ
 • سرعت 1 تا 40 مگ

به همراه مودم TD-LTE ۲۱۰۱Plus و سیم‌کارت

اینترنت ثابت TD-LTE

29,000,000
ریال
 • 12 ماه
 • 480 گیگ
 • سرعت 1 تا 40 مگ

به همراه مودم TD-LTE TF-i۶۰ و سیم‌کارت

اینترنت ثابت TD-LTE

32,000,000
ریال
 • 12 ماه
 • 480 گیگ
 • سرعت 1 تا 40 مگ

به همراه مودم TD-LTE L۰۱s و سیم‌کارت

  به کمک نیاز دارید؟