با تــوجه به محــدودیت‌های ارایه ســرویس‌های مــبتنی بر بستـــر مخــابراتی، شــرکت انتقال داده‌های آســیاتک اقــدام به ارایــه خدمات پــهنای باند اشتــراکی ثابت بر بستــر بی‌سیم نموده است. نظر به اینکه دسترسی به این خدمات مستلزم امکان سنجی دقیق فنی می‌باشد، لذا پس از انتخاب سرویس مذکور، درنقشه امکان سنجی محل دریافت سرویس را مشخص نمایید. همچنین لازم به توضیح  است هزینه تجهیزات نهایی سمت مشترک (رادیو گیرنده، پایه، کابل و اکسس پوینت) به صورت جداگانه محاسبه و اخذ می‌گردد.

معرفی OWA

سرویس‌های ویژه

_
اینترانت بیسیم اشتراکی ۸ مگ Outdoor Wireless

1 ماهه

سرویس اینترانت OWA

605,000
ریال
 • 50 گیگ
 • سرعت از 1 تا 8 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس اینترانت OWA

1,015,000
ریال
 • 100 گیگ
 • سرعت از 1 تا 8 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس اینترانت OWA

1,910,500
ریال
 • 200 گیگ
 • سرعت از 1 تا 8 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

3 ماهه

سرویس اینترانت OWA

1,815,000
ریال
 • 150 گیگ
 • سرعت از 1 تا 8 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس اینترانت OWA

3,045,000
ریال
 • 300 گیگ
 • سرعت از 1 تا 8 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس اینترانت OWA

5,731,500
ریال
 • 600 گیگ
 • سرعت از 1 تا 8 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

6 ماهه

سرویس اینترانت OWA

3,630,000
ریال
 • 300 گیگ
 • سرعت از 1 تا 8 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس اینترانت OWA

6,090,000
ریال
 • 600 گیگ
 • سرعت از 1 تا 8 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس اینترانت OWA

11,463,000
ریال
 • 1200 گیگ
 • سرعت از 1 تا 8 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

12 ماهه

سرویس اینترانت OWA

7,260,000
ریال
 • 600 گیگ
 • سرعت از 1 تا 8 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس اینترانت OWA

12,180,000
ریال
 • 1200 گیگ
 • سرعت از 1 تا 8 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس اینترانت OWA

22,926,000
ریال
 • 2400 گیگ
 • سرعت از 1 تا 8 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید
اینترنت بیسیم اشتراکی ۵۰ مگ Outdoor Wireless

1 ماهه

سرویس OWA

340,000
ریال
 • 10 گیگ
 • سرعت از 2 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس OWA

900,000
ریال
 • 50 گیگ
 • سرعت از 4 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس OWA

1,500,000
ریال
 • 100 گیگ
 • سرعت از 4 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

3 ماهه

سرویس OWA

900,000
ریال
 • 30 گیگ
 • سرعت از 2 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس OWA

2,620,000
ریال
 • 150 گیگ
 • سرعت از 4 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس OWA

4,350,000
ریال
 • 300 گیگ
 • سرعت از 4 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

6 ماهه

سرویس OWA

1,620,000
ریال
 • 60 گیگ
 • سرعت از 2 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس OWA

5,100,000
ریال
 • 300 گیگ
 • سرعت از 4 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس OWA

8,100,000
ریال
 • 600 گیگ
 • سرعت از 4 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

12 ماهه

سرویس OWA

3,000,000
ریال
 • 120 گیگ
 • سرعت از 2 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس OWA

9,600,000
ریال
 • 600 گیگ
 • سرعت از 4 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس OWA

15,600,000
ریال
 • 1200 گیگ
 • سرعت از 4 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

  به کمک نیاز دارید؟