دسامبر 25, 2021

تکنیک پرسش گری

انواع تکنیک‌های پرسشگری در فرایند فروش تلفنی

مهارت پرسشگری صحیح و سوال پرسیدن بخش مهمی از فرآیند فروش است. شما به عنوان کارشناس فروش تلفنی باید بتوانید سوالات کلیدی و هدفمندی از مشتریان خود بپرسید که منجر به آشکار شدن نیازهایشان، دلایل نیاز آنها و اهمیت آن نیاز بشود ... ادامه مطلب

    به کمک نیاز دارید؟