تایپ 10 انگشتی

تایپ

امروزه متن‌هایی وجود دارد که نیاز به تایپ شدن در ورد دارند. و باتوجه به نیاز دقت بالا و سرعت تایپ ممکن است ... ادامه مطلب

    به کمک نیاز دارید؟