خدمات مشتری

برونسپاری-خدمات-پس از فروش به مرکز تماس

برون‌سپاری خدمات پس از فروش به مرکز تماس

برونسپاری خدمات پس از فروش به مرکز تماس به هیچ وجه نشان دهنده از دست دادن کنترل ارتباط شما با مشتری نیست. سرپرستان مرکز تماس، کارشناسان پاسخگویی به تماس های ورودی را بر اساس دستورالعمل های شرکت شما و تصویر برند شما هدایت می کنند. ... ادامه مطلب
سفر مشتری چیست

سفر مشتری (Customer Journey) چیست؟ سفر مشتری در مرکز تماس

سفر مشتری مرکز تماس از زمانی که فردی یاد می گیرد که چگونه با شرکت شما تماس بگیرد شروع می شود و زمانی که به هدف خود می رسد به پایان می رسد. هر مرحله از این ارتباط که شامل تحقیق و جستجو، برقراری تماس و تعامل با یک کارشناس، آنها را به سمت دستیابی به هدف سوق می دهد. ... ادامه مطلب

    به کمک نیاز دارید؟