ما را دنبال کنید:

91012500 - 021

آسیاتک ، اپراتور برترارتباطات ثابت

www.asiatech.ir

1544 01 91 - 035

تیام نت ، عاملیت برتر فروش کشوری
آسیاتک دارنده مجوز FCP به شماره
100-94-16 از سازمان تنظیم مقررات